Het e-learning platform voor de agrarische sector

Contact | 0317 467 666

Zuivelacademie - leermodules voor de zuivelsector

Beschrijving

De Zuivelacademie is de digitale kennis- en leeromgeving voor lerenden in de Nederlandse zuivelindustrie en het middelbaar beroepsonderwijs.

Zuivelacademie biedt leermodules van zuivelvakkennis op mbo 2,3-4 niveau. In de Zuivelacademie zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

  • melkontvangst en algemene zuivelkennis
  • consumptiemelkproducten
  • kaas
  • boter
  • melkpoeder
  • condens
  • eenheidsbewerkingen
  • voedselveiligheid

De Zuivelacademie bevat in totaal 186 modules.
De e-learningmodules zijn bedoeld ter ondersteuning van (bij)scholingstrajecten van werknemers in de Nederlandse zuivelindustrie en van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Als u als bedrijf wilt kennismaken met Zuivelacademie.nl dan heeft u een toegangscode nodig. Deze kunt u aanvragen via het invullen van het contactformulier. U kunt nu meteen vrijblijvend een kijkje nemen in een beperkt deel van de Zuivelacademie door in te loggen als gast.

Andere suggesties…