GGI Cursus Bodem, Bemesting en Teelt (voor groen, grond en infra) (studentenpakket)

30,00

Beschrijving

Krijg diepgaand inzicht in de theorie van Bodem, Bemesting en Teelt!
Bekijk de praktijkfilms en krijg uitleg van vakmensen.
Test daarna direct uw opgedane kennis.
Deze module wordt gebruikt in het mbo onderwijs en is ook zeer geschikt voor (toekomstige) medewerkers van bedrijven in loonwerk, cultuurtechniek en teelt om jezelf bij te scholen.

Opbouw van de e-learning

  • Basiskennis van Bodem, Bemesting en Teelt.
  • Nadruk op zinvolle kennis voor vakmensen in de sectoren Groen, Grond en Infra.
  • Bodemstructuur, organische stof, gezonde bodem, meststoffen, bemestingsanalyse, zaaien, vruchtwisseling, grondbewerking voor akkerbouw, graslandbeheer, onkruiden en ziekten.
  • 13 modules waarin theorie wordt afgewisseld met korte vragen en directe feedback.
  • 40 video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
  • Test je kennis met de toets bij elke module! Bij goed resultaat ontvang je direct een certificaat.
  • Niveau mbo 3/4
  • Cursusduur circa 40 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.

Aanmeldingsopties
Je krijgt 1 schooljaar toegang tot de cursus.

ISBN 9789493115002