Privacybeleid AgriHolland B.V.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie beheert deze website?

AgriHolland B.V., gevestigd aan Nieuwe Kanaal 9D-3, 6709 PA in Wageningen, voert het inhoudelijk en technisch beheer van deze website uit. AgriHolland B.V. is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Volgens de wet

AgriHolland B.V. houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de Nederlandse privacy regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en, per 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met deze regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor de dienstverlening rondom deze website, zoals abonnementen, verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beveiligd

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en wij zullen dan ook redelijke en passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij in beheer hebben te beschermen. AgriHolland B.V. heeft ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Website statistieken

AgriHolland B.V. maakt gebruik van website statistieken d.m.v. Matomo (voorheen Piwik). Deze analytics software slaat de gegevens op op de eigen, in Nederland staande, server van AgriHolland B.V.. Op de website worden algemene bezoekgegevens anoniem geregistreerd. Zo kan AgriHolland B.V. onder andere bekijken hoeveel mensen onze website bezochten en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en te weten te komen wat bezoekers belangrijk vinden op onze website. Daar kan AgriHolland B.V. met het maken van de content van de website rekening mee houden. Wij bewaren de verkregen gegevens gedurende een half jaar waarna ze automatisch verwijderd worden. Rapporten op basis van de geaggregeerde gegevens blijven wel bewaard maar die zijn niet naar een individu te herleiden.

Cookies

Wij verzamelen bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij uw bezoek aan deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die alleen kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst. Dit kunnen de beheerder van de website of een derde partij zijn. 

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen kan het echter zijn dat u deze website niet goed kunt gebruiken.

Op deze website gebruiken wij verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen op het nieuwsarchief. Deze cookies blijven alleen gedurende de sessie op uw computer of mobiele apparaat staan.
  • Analyticscookies. Via Matomo worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien op welke wijze bezoekers deze website gebruiken, zoals welke pagina’s worden bezocht, hoe lang pagina’s worden bezocht en op welke wijze bezoekers door de website navigeren. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.agriholland.nl en blijven op uw computer of mobiele apparaat staan voor maximaal 1 uur. Om te bepalen of een gebruiker de website al eerder heeft bezocht wordt een cookie geplaatst door het domein www.agriholland.nl die op uw computer of mobiele apparaat blijft staan voor een periode van 1 jaar.
  • Advertisingcookies (third party cookies). Om advertenties te tonen, plaatst DoubleClick een cookie. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Adverteerders kúnnen de cookies die zij plaatsen gebruiken om te proberen om informatie over bezoekers te verzamelen. Dit vinden wij ongewenst maar wij hebben daar helaas geen invloed op. U kunt dit voorkomen door third party cookies in uw browser niet toe te staan.

Uw rechten

AgriHolland B.V. is zich ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens: 

  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing; 
  • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar infoagrihollandnl. Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit, zoals een kopie van paspoort of rijbewijs, vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is de strook met cijfers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

Vragen?

Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen wij u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens en de cookiebepaling in de Telecom wet.
Hebt u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van uw privacy op deze site, dan kunt u contact opnemen met AgriHolland B.V. via infoagrihollandnl of per post op Postbus 188, 6700 AD Wageningen.

Wijzingen met betrekking tot dit privacybeleid

Wij houden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze website plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. Wij raden u aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.