Biologische melkveehouderij

12,50

Beschrijving

Onder andere door de hongersnood tijdens de Tweede Wereldoorlog is de nadruk in de Nederlandse landbouw op productie komen te liggen. Via grote, gespecialiseerde boerenbedrijven en door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen lukte het om steeds hogere opbrengsten te halen. Door het steeds verder opjagen van het groeiproces raakten bodem en dieren letterlijk uitgeput.

In een reactie hierop ontstond de biologische landbouw. Biologische landbouw is een milieu- en diervriendelijke vorm van landbouw. Uitgangspunt voor de biologische boeren is dat er geen ‘onnatuurlijke’ producten zoals kunstmest of diergeneesmiddelen gebruikt worden.

In deze webquest met opdrachten krijg je uitleg over:

  • De biologische melkveehouderij en historie
  • Waarom biologisch boeren?
  • Wie doet wat in de sector?
  • Wet- en regelgeving
  • Dierenwelzijn

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.

Aanmeldingsopties
De module is gratis toegankelijk

Andere suggesties…