De laatste jaren verandert ons klimaat en ook onze natuur. Dat zie je onder andere aan het water in Nederland. Want in ons water zie je steeds vaker uitheemse waterplanten. Dat zijn planten die niet thuis horen in het water in Nederland, maar hier op de een of andere manier terecht zijn gekomen. Deze planten noemen we invasieve waterplanten, althans op het moment dat ze grote schade veroorzaken.
Zo kunnen ze de inheemse planten verdringen. Ook kunnen ze grote problemen opleveren voor de pleziervaart. Denk maar eens aan de Loosdrechtse plassen.

In deze fytoquest ontdek je meer over invasieve waterplanten.

Niveau mbo 3
Cursusduur circa 2 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.