CATEGORY: Algemeen

GGI Cursus Bodem, Water en Landschap voor cultuurtechniek

Course Access: 365 days access
Course Overview

In deze online cursus wordt in 1 module de theorie uitgelegd van basiskennis voor cultuurtechniek met betrekking tot Bodem, Water, landschap en bemesting. Met korte films en vragen.
Test uw kennis met de toets bij de module! De module is beschikbaar
voor onderwijs en bedrijfsleven.

Thema’s die worden behandeld:

  • Bodem: grondsoorten, organische stof, bodemstructuur, bodemverdichting door machines
  • Water: beschikbaarheid, grondwaterstand, waterkringloop, ontwatering en drainage, kwel, bronbemaling, watergangenonderhoud
  • Landschap: successie, landschapstypen, bosbeheer, maaibeheer, bermbeheer
  • Bemesting: nutriënten, soorten bemesting, bemestingsadvies sportveld omrekenen

Opbouw van de module:

  • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
  • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
  • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
  • Niveau mbo 3/4
  • Cursusduur circa 30 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.