CATEGORY: Algemeen

GGI Cursus Materialenkennis

Course Access: 365 days access
Course Overview

In deze online cursus wordt in 3 modules de theorie van de materialen die worden gebruikt in de Groen, Grond en Infrasectoren uitgelegd. Met korte films en vragen.
Test uw kennis met de toets bij elke module! De module is beschikbaar voor onderwijs
en bedrijfsleven.

Thema’s die worden behandeld:

  • Dode materialenen toepassing ervan: soorten stenen, bestrating, riolering, drainage, hout, beschoeiing aanleggen
  • Levende materialen: bomen herkennen, invasieve exoten, aanplanten, grassoorten en aanleg
  • Meten, tekenen en uitzetten: tekening lezen, veldschets maken, maatvoering, uitzetten en hoogteverschil meten met laser en GPS

Opbouw van de module:

  • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
  • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
  • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
  • Niveau mbo 3/4
  • Cursusduur circa 30 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.