CATEGORY: Algemeen

GGI Cursus Veiligheid, Regelgeving en Milieu

Course Access: 365 days access
Course Overview

In deze online cursus worden in 1 module de belangrijkste regels uitgelegd voor veiligheid, wetgeving en milieu voor de sector Groen, Grond en Infra. Met korte films en vragen.
Test uw kennis met de toets bij de module! De module is beschikbaar voor
onderwijs en bedrijfsleven.

Thema’s die worden behandeld:

  • Veiligheid: arbo en gezondheid, veilig werken met machines, werken langs de weg
  • Regelgeving: arboregels, verkeer, mest, Omgevingswet, gedragscodes
  • Milieu: gedrag, afval scheiden, lekkage, uitstoot en rijgedrag, milieukeurmerken

Opbouw van de module:

  • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
  • Video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
  • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
  • Niveau mbo 3/4
  • Cursusduur circa 30 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.