CATEGORY: Algemeen

Webquest – De zorgboerderij 3-4

Course Access: 365 days access
Course Overview

Het aantal zorgboerderijen in Nederland is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Dit komt aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer behoefte bestaat aan zorg op maat en ‘vermaatschappelijking’ van zorg. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
De zorgboerderij sluit hier uitstekend op aan; het voorziet in de behoefte van zorgvragers en het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.

​Deze webquest bespreekt de mogelijkheden voor het opzetten van een zorgboerderij in de agrarische sector.
Uitleg en oefenvragen zijn gebaseerd op informatie uit het dossier
Multifunctionele/Verbrede Landbouw op de website van AgriHolland.

Leermomenten

In deze opdrachten leert de student over:

  • Wat is een zorgboerderij
  • Welke vormen van zorg zijn er
  • Wet- en regelgeving op het gebied van zorgboerderijen
  • Kwaliteit en keurmerk
  • Financiering in de zorg

View More →