E-learning bodem, bemesting en mestverwaarding.

Bemesten doe je om gewassen te voeden en de bodem te verbeteren. Dit is een vak op zich, met vele aspecten: ieder gewas/ras en ieder perceel heeft zijn eigen behoefte aan de verschillende nutriënten, en ieder jaar is anders. En dan moet de bodem ook nog in optimale conditie zijn en blijven. Organische mest heeft hierin een belangrijke rol. NCM heeft hiervoor een e-learning laten ontwikkelen.

Met een e-learning kan je op een plezierige manier kennis vergaren over een onderwerp. Je kan, waar en wanneer je maar wilt, in je eigen tempo aan de slag om jezelf verder te bekwamen.

Deze e-learning ‘Bodem, bemesting en mestverwaarding’ is niet bedoeld om in korte tijd een volleerd bodem- en bemestingskundige te worden, maar wel om op toegankelijke manier snel veel te leren over het thema ‘bodem, bemesting en mestverwaarding’. En om een beter beeld te hebben waar een akkerbouwer of tuinder mee bezig is als hij zijn gewas gaat bemesten.

De e-learning bestaat uit vier hoofstukken:

 • Organische stof
 • Hoofdelementen (N, P, K, S, Mg, Ca)
 • Sporenelementen, in geringere hoeveelheden nodig maar net zo belangrijk
 • Mestverwaarding

Deze modules bestaan uit uitleg, met tekst en plaatjes, en een aantal tussentijdse vragen. Ook hebben drie deskundigen in korte filmpjes hun bijdrage geleverd, te weten:

 • Jaap van Wenum (akkerbouwer, voorzitter LTO Vakgroep Akkerbouw),
 • Janjo de Haan (senior onderzoeker Bodem, Water, Bemesting aan Wageningen UR)
 • Marco van Gurp (adviseur bij Soil Services en N-XT Fertilizers)

NCM is hen erkentelijk voor deze bijdragen!

Aan het einde volgt een eindtoets, waar alle onderwerpen nog eens aan bod komen, en wordt er verwezen naar andere nuttige informatie.

De e-learning is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder te hoeven inloggen.

Klik hier om de e-learning te starten!

Webquest Melkveehouderij – Biologische melkveehouderij.

Onder andere door de hongersnood tijdens de Tweede Wereldoorlog is de nadruk in de Nederlandse landbouw op productie komen te liggen. Via grote, gespecialiseerde boerenbedrijven en door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen lukte het om steeds hogere opbrengsten te halen. Door het steeds verder opjagen van het groeiproces raakten bodem en dieren letterlijk uitgeput.

In een reactie hierop ontstond de biologische landbouw. Biologische landbouw is een milieu- en diervriendelijke vorm van landbouw. Uitgangspunt voor de biologische boeren was dat er geen ‘onnatuurlijke’ producten zoals kunstmest of diergeneesmiddelen gebruikt worden. 

In deze opdrachten leert de student over:

 • De biologische melkveehouderij en historie
 • Waarom biologisch boeren?
 • Wie doet wat in de sector?
 • Wet- en regelgeving
 • Dierenwelzijn