Webquest Melkveehouderij – Biologische melkveehouderij.

Onder andere door de hongersnood tijdens de Tweede Wereldoorlog is de nadruk in de Nederlandse landbouw op productie komen te liggen. Via grote, gespecialiseerde boerenbedrijven en door het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen lukte het om steeds hogere opbrengsten te halen. Door het steeds verder opjagen van het groeiproces raakten bodem en dieren letterlijk uitgeput.

In een reactie hierop ontstond de biologische landbouw. Biologische landbouw is een milieu- en diervriendelijke vorm van landbouw. Uitgangspunt voor de biologische boeren was dat er geen ‘onnatuurlijke’ producten zoals kunstmest of diergeneesmiddelen gebruikt worden. 

In deze opdrachten leert de student over:

  • De biologische melkveehouderij en historie
  • Waarom biologisch boeren?
  • Wie doet wat in de sector?
  • Wet- en regelgeving
  • Dierenwelzijn

Webquest groeneruimte – Rekenen met meststoffen 3-4.

Stel je voor dat je bij een groenbedrijf of hovenier werkt. Je taak is het verzorgen van gazons of sportvelden. Daarbij hoort ook geven van de juiste bemesting. Daarom leer je in deze webquest hoe je uit kan rekenen hoeveel meststoffen je mag geven.

​​Je krijgt uitleg van de verschillende meststoffen en hun functie. Je leert ook wat de T-som inhoudt. Tot slot leer je hoe je uit kan rekenen hoeveel bemesting je toe mag dienen.

​Als voorkennis is het wenselijk dat je al het een en ander weet over Bodem en bemesting.

  • Met opdrachten en directe feedback
  • Niveau mbo 3/4
  • Cursusduur circa 1,5 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.