Agri-mededingingscheck

Doe de agri-mededingingscheck.

Het doel van de agri-mededingingscheck is:

 • het informeren van ondernemers in de landbouw, tuinbouw en agribusiness over de risico’s van het maken van mededingingsbeperkende afspraken met concurrenten en afnemers en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie.
 • ondernemers aan het denken zetten door hen te confronteren met de risico’s in hun eigen bedrijfssituatie.

Het invullen van uw gegevens gebeurt volledig anoniem, uw gegevens worden niet opgeslagen en kunnen niet teruggeleid worden naar uw bedrijf.

U vult de vragen in voor uw eigen bedrijfssituatie. Op basis van uw antwoorden wordt bekeken of u een risico loopt op een boete wegens verboden mededingingsbeperkende afspraken.

Bij de tussenresultaten na elk onderdeel van de agri-mededingingscheck en bij het eindrapport krijgt u filmpjes en tips te zien met informatie van advocaten van BarentsKrans die gespecialiseerd zijn in het mededingingsrecht.

De check kan tevens worden gebruikt in het onderwijs om op deze manier leerlingen te wijzen op problemen die een ondernemer tegen kan komen op gebied van concurrentie.

Klik hier om naar de Agri-mededinginscheck te gaan.

Vitale bedrijven – Inspiratie voor duurzame inzetbaarheid in agri en groen

Vitale medewerkers hebben meer energie, zijn beter inzetbaar, minder ziek, presteren beter en zijn waardevol voor een organisatie. Vitaal worden gaat alleen niet vanzelf. Als we ouder worden neemt bijvoorbeeld onze lichamelijke kracht af. Ook de manier waarop wij leven en werken verandert, waardoor kennis en vaardigheden steeds sneller verouderen. Duurzame inzetbaarheid gaat over vandaag, maar ook over de langere termijn!

Bekijk de inspirerende voorbeelden uit de praktijk
Steeds meer ondernemers en werknemers vinden slimme oplossingen om het werken afwisselender, inspirerender en gezonder te maken. Op het inspiratieplatform worden enkele tientallen ideeën uitgelegd. In korte filmpjes vertellen medewerkers van bedrijven over hun manier van werken. Rolwisseling, een mentorproject, micropauzes, werkplezier en ruimte voor vakmanschap, het wordt allemaal getoond in de praktijk. Bekijk alle ideeën of selecteer wat past bij jouw werksituatie. Het inspiratieplatform kan ook gebruikt worden als e-learning voor bijscholing.

 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 4 uur.

Na de e-learning kun je online een toets doen. Bij voldoende resultaat ontvang je direct een certificaat.

De e-learning werd ontwikkeld door AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van Stigas.
Stigas is het kenniscentrum voor gezond en veilig werken in de sector agri en groen en ook gecertificeerd als arbodienst.


Aanmeldingsopties
De e-learning en toets zijn gratis toegankelijk en worden je aangeboden door Stigas.

Webquest boomkwekerij – Bodem en bemesten niveau 3-4

Stel je voor dat je bij een boomkweker werkt. Je taak is het verzorgen van de teelt. Daarbij hoort ook geven van de juiste bemesting. Daarom leer je in deze webquest welke zaken belangrijk zijn bij het bemesten van de planten.

​Naast dat je kennis moet hebben van de verschillende meststoffen en hun functie, moet je ook kennis hebben van de bodem waarop je teelt. Deze bodem ziet er namelijk niet overal hetzelfde uit. In de plaats Boskoop heb je bijvoorbeeld te maken met veengrond. In Zundert met zandgrond. En in Opheusden met kleigrond.​

Inhoud van de e-learning

 • Soorten meststoffen
 • Functie van meststoffen
 • pH, EC en meer van dat soort termen
 • Bodemstructuur en bodemverdichting
 • Bodem en substraat
 • Gebruik van compost
 • Pot- en containerteelt
 • Mestwetgeving
 • Bemestingsplan

Niveau mbo 3/4
Cursusduur circa 3 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.

Webquest boomkwekerij – Duurzame boomkwekerij 3-4

De huidige boomkwekerij moet voldoen aan de regels van de overheid voor duurzaamheid en milieu. En zo zuinig mogelijk omgaan met dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

In deze webquest leer je de voordelen en nadelen van duurzame boomkwekerij en de wetgeving hierover.

 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 2 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.

Webquest – De zorgboerderij 3-4

In de periode van 2006 tot en met 2011 nam het zorgboerderijen in Nederland enorm toe. Dit kwam aan de ene kant doordat er in de zorg steeds meer behoefte bestaat aan zorg op maat en ‘vermaatschappelijking’ van zorg. Aan de andere kant is ook de landbouw op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

De zorgboerderij sluit hier uitstekend op aan; het voorziet in de behoefte van zorgvragers en het biedt nieuwe kansen voor boer en platteland.

​Deze webquest bekijkt hoe de agrarische sector zou kunnen inspringen op het opzetten van een zorgboerderij. De opdrachten zijn afgeleid vanuit informatie wat te vinden is in het dossier Multifunctionele/Verbrede Landbouw op de website van AgriHolland.

Opbouw van de e-learning

In deze e-learning met opdrachten krijg je uitleg over:

 • Wat is een zorgboerderij
 • Welke vormen van zorg zijn er
 • Wet- en regelgeving op het gebied van zorgboerderijen
 • Kwaliteit en keurmerk
 • Financiering in de zorg

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.

Webquest boomkwekerij – Oogsten van boomkwekerijgewassen 2

Stel je voor dat je bij een boomkweker werkt. Eén van je taken zal het oogsten van de gewassen zijn.

Je taak is onder andere:

 • weten wat je klanten willen hebben;
 • zorgen dat de gewassen in je kas of vollegrond volgens de wensen van de klant worden geoogst;
 • zorgen dat de gewassen op de goede manier worden vervoerd.

Inhoud van de e-learning

 • Wat wil de klant?
 • Rooien en ingazen
 • Intern transport
 • Hulpmiddelen bij het rooien
 • Verpakkingen / fust
 • Keurmerken

Niveau mbo 2
Cursusduur circa 2 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.

Webquest boomkwekerij – Techniek 3-4

Stel: je werkt bij een boomkweker en bent verantwoordelijk voor de techniek. Dan is het belangrijk dat:

 • je een afweging en kostenberekening kunt maken voor aanschaf van een nieuwe machine,
 • je voor- en nadelen van technische oplossingen kan benoemen,
 • je rekening houdt met medewerkers bij de aanschaf van technische hulpmiddelen.

Al deze onderwerpen zullen worden behandeld in deze webquest.

 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 2 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.

Cursus Houding en Communicatie

Leer effectiever communiceren op de werkvloer!
Hoe maak je een positieve indruk? Hoe ga je professioneel om met collega’s en publiek? Hoe voer je lastige gesprekken?
In deze module krijg je tips en zie je in filmpjes wat je met je houding en woorden communiceert.

De module bevat veel voorbeelden en interactieve films over de praktijk in de sector groen grond en infra. In de 6 interactieve films ervaar je direct het gevolg van je gedrag. Je oefent en mag fouten maken.
In het onderwijs is de module zowel inzetbaar bij lessen Nederlands als bij vakgerichte lessen.

Thema’s die worden behandeld:

 • Hoe maak je een goede eerste indruk?;
 • Verbale en non-verbale communicatie;
 • Gesprekstechnieken;
 • Feedback geven en feedback krijgen;
 • Communicatie met publiek tijdens het werk;
 • Vertrouwen en assertiviteit, durven opkomen voor jezelf.

Opbouw van de module:

 • In de module wordt theorie afgewisseld met oefenvragen en directe feedback.
 • 20 video’s waarin vakmensen de praktijk uitleggen.
 • 6 lange interactieve films waarin je het effect ziet van bepaalde communicatie.
 • Test je kennis met de eindtoets. Bij goed resultaat ontvang je een certificaat.
 • Niveau mbo 3/4
 • Cursusduur circa 4 uur

Deze e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers in opdracht van de Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra.

Aanmeldingsopties
Je krijgt 12 maanden toegang tot de module.
Het duurt na aanmelden maximaal 1 uur voordat je toegang krijgt tot de module.

Webquest boomkwekerij – Oogsten van boomkwekerijgewassen 3-4

Stel je voor dat je bij een boomkweker werkt. Eén van je taken zal het oogsten van de gewassen zijn.

Je taak is onder andere:

 • weten wat je klanten willen hebben;
 • zorgen dat de gewassen in je kas of in de volle grond volgens de wensen van de klant worden geoogst;
 • zorgen dat de gewassen op de goede manier worden vervoerd;
 • zorgen dat de gewassen volgens de wensen van de klant worden verpakt en afgeleverd.

Inhoud van deze e-learning

 • Wat wil de klant?
 • Rooien en ingazen
 • Intern transport
 • Hulpmiddelen bij het rooien
 • Verpakkingen / fust
 • Hoe moet je leveren
 • Promotiemateriaal
 • Keurmerken

Niveau mbo 3/4
Cursusduur circa 3 uur

De e-learning is ontwikkeld door AgriHolland/AHA-Leermiddelenbouwers.